eBook

Rozpočtování, plánování a prognózování

Stáhnout nyní
eBook

Získání agility ve finančním a provozním plánování v roce 2022

Plánování, rozpočtování a prognózování v dnešní rychle se měnící globální ekonomice vyžaduje, aby organizace byly agilní a dokázaly rychle reagovat na nové tržní příležitosti nebo hrozby. Úspěch vyžaduje schopnost stanovit podnikové cíle nebo rozpočty v kombinaci se schopností průběžně sledovat skutečnou výkonnost a průběžně dynamicky měnit či aktualizovat předpoklady plánování a alokace zdrojů pomocí technik dynamického plánování.

Zjistěte, jak OneStream™ sjednocuje plánování, rozpočtování a prognózování s finanční konsolidací, reportingem, analýzou a řízením kvality dat ve škálovatelném řešení, které lze nasadit on-premise nebo v cloudu.

Tento eBook zdůrazňuje:

 


Regional Event

The value of one single source of truth

A conversation on how a unified intelligent platform helps to conquer increasing financial complexity

24th of November

 

OneStream and SimpleBeez are inviting you to an exclusive event  about “The value of one single source of truth” followed by an exquisite dinner in the heart of beautiful Prague.

During this event we will discuss how a single source of truth with integrated financial intelligence and data quality can increase efficiency and effectiveness while reducing the increasing complexity in financial close and planning processes. You will be able to learn from the success story of our customer KKCG and network with other Czech finance peers from leading companies. The event will end with an exquisite three-course dinner in Blue Wagon restaurant.

Preliminary Agenda:

  • 17:00 – 17:30 Arrival and networking
  • 17:30 – 19:00 KKCG´s success story and discussion
  • 19:00 Dinner
Reserve your spot

White Paper

5 klíčových faktorů pro efektivní rozšířené plánování a analýzu (xP&A)

Download Now
White Paper

Budoucnost FP&A: Vzestup rozšířeného plánování a analýzy (XP&A)

Vzhledem k tomu, že organizace podnikají kroky, které mají inspirovat kulturu zaměřenou na data a výkonnost, finanční týmy nově definují poslání finančního úřadu. Podle společnosti Accenture finanční ředitelé v drtivé většině využívají příležitost k řízení provozní transformace celé organizace.

 

Jak finanční ředitelé řídí tuto transformaci?  Překročením tradičních hranic oddělení financí a FP&A pomocí nového přístupu nazvaného eXtended Planning & Analysis (xP&A).

 

Stáhněte si tento dokument a zjistěte:


Brochure

5 klíčových faktorů pro efektivní rozšířené plánování a analýzu (xP&A)

Download Now
Brochure

Budoucnost FP&A: Vzestup rozšířeného plánování a analýzy (XP&A)

Vzhledem k tomu, že organizace podnikají kroky, které mají inspirovat kulturu zaměřenou na data a výkonnost, finanční týmy nově definují poslání finančního úřadu. Podle společnosti Accenture finanční ředitelé v drtivé většině využívají příležitost k řízení provozní transformace celé organizace.

 

Jak finanční ředitelé řídí tuto transformaci?  Překročením tradičních hranic oddělení financí a FP&A pomocí nového přístupu nazvaného eXtended Planning & Analysis (xP&A).

 

Stáhněte si tento dokument a zjistěte:

White Paper

5 klíčových faktorů pro efektivní rozšířené plánování a analýzu (xP&A)

Download Now
White Paper

Budoucnost FP&A: Vzestup rozšířeného plánování a analýzy (XP&A)

Vzhledem k tomu, že organizace podnikají kroky, které mají inspirovat kulturu zaměřenou na data a výkonnost, finanční týmy nově definují poslání finančního úřadu. Podle společnosti Accenture finanční ředitelé v drtivé většině využívají příležitost k řízení provozní transformace celé organizace.

 

Jak finanční ředitelé řídí tuto transformaci?  Překročením tradičních hranic oddělení financí a FP&A pomocí nového přístupu nazvaného eXtended Planning & Analysis (xP&A).

 

Stáhněte si tento dokument a zjistěte:


White Paper

5 klíčových faktorů pro efektivní rozšířené plánování a analýzu (xP&A)

Download Now
White Paper

Budoucnost FP&A: Vzestup rozšířeného plánování a analýzy (XP&A)

Vzhledem k tomu, že organizace podnikají kroky, které mají inspirovat kulturu zaměřenou na data a výkonnost, finanční týmy nově definují poslání finančního úřadu. Podle společnosti Accenture finanční ředitelé v drtivé většině využívají příležitost k řízení provozní transformace celé organizace.

 

Jak finanční ředitelé řídí tuto transformaci?  Překročením tradičních hranic oddělení financí a FP&A pomocí nového přístupu nazvaného eXtended Planning & Analysis (xP&A).

 

Stáhněte si tento dokument a zjistěte:


BDO (Czech)


O společnosti BDO

BDO je obchodní značka společnosti BDO USA, LLP, americké profesionální firmy, která již více než 100 let poskytuje vysoce kvalitní pojišťovací, daňové a poradenské služby širokému spektru veřejně obchodovaných i soukromých společností. Jako nezávislá členská firma BDO International Limited poskytuje BDO služby nadnárodním klientům prostřednictvím globální sítě více než 80 000 zaměstnanců v 1 591 kancelářích a ve 162 zemích. Další informace naleznete na adrese BDO.com.

„Manažerské panely poskytují denní údaje stisknutím tlačítka a jsou doplněny hlubším vhledem do konkrétních finančních oblastí. Pomocí řízených reportů OneStream si uživatelé BDO mohou vybrat, které řádky budou spárovány s kterými sloupci, a získat tak reporting přizpůsobený jejich potřebám.."

– Lynn Calhoun, Chief Financial Officer, BDO

Laden Sie die Case Study herunter

 

Výzva

Společnost BDO používala od roku 2009 několik aplikací Oracle Hyperion na podporu svých procesů plánování, reportování a analýzy. Postupem času byly přidány tři plánovací aplikace Hyperion a devět kostek pro vykazování Essbase, které pokrývaly údaje z účetní knihy, smlouvy, zaměstnance, projekty, poptávku a vykazování pracovních sil. Toto komplexní prostředí aplikací vedlo k tomu, že se s rostoucím počtem verzí pravdy, manuálním přesunům dat, problémy se stabilitou a dostupností systému

objem dat a neustálé problémy s údržbou. Byl čas na změnu.

 

Přechod na OneStream

Tým BDO pod vedením finanční ředitelky Lynn Calhounové vyhodnotil několik alternativ a vybral OneStream jako perspektivní řešení. Podle Calhouna byla společnost OneStream vybrána, protože splňovala tři klíčové požadavky: Škálovatelnost, poskytování informací a integrita dat. OneStream poskytuje platformu, která dokáže zpracovávat stále větší množství dat, protože BDO neustále roste, a poskytuje klíčovým rozhodovacím pracovníkům přesné informace, komplexní dashboarding a možnosti reportingu. Sjednocením několika oddělených datových sad vytváří OneStream pro společnost BDO "jeden zdroj pravdy".

"Když jsme procházeli možnosti, které OneStream nabízí, uvědomili jsme si, že nemůžeme jen tak převzít starý systém, protože by to způsobilo některé stejné problémy, které jsme měli s naším starým systémem, a nemohli bychom plně využít přidanou hodnotu OneStream," říká Calhoun. "Rozhodli jsme se nový systém strukturovat tak, aby mohl růst a rozšiřovat se spolu s námi a stal se spolehlivým nástrojem pro kombinování dat z různých zdrojů a přidanou hodnotou pro naše koncové uživatele."

 

Transformace finančního plánování a výkaznictví

Když tým BDO začal implementovat OneStream s podporou implementačního partnera OneStream, společnosti Finit, měl na mysli několik cílů. Chtěli nahradit svá stávající řešení Hyperion jednotným řešením CPM, které by se snadněji spravovalo, udržovalo a používalo a zároveň podporovalo zjednodušený tok dat.

Kromě toho by se měl zjednodušit a optimalizovat proces předkládání a zaznamenávání finančních plánů. Funkce reportingu a analýzy pro uživatele FP&A měly být rovněž rozšířeny o hlubší informace a náhledy. Z hlediska finanční uzávěrky a výkaznictví bylo cílem zlepšit používané údaje a procesy a sladit externí, právní, manažerské a FP&A výkaznictví.

Tým BDO a Finit zahájil v říjnu 2018 vícefázový projekt, který se zpočátku zaměřoval na implementaci OneStream pro aktuální výkazy. Ve druhé fázi pak byla aplikace rozšířena tak, aby podpořila jejich proces rozpočtování a plánování. Klíčovou funkcí, která byla součástí řešení, byla centrální vstupní stránka pro všechny uživatele. Calhoun: "Společnost BDO chtěla, aby první zkušenost uživatelů s aplikací OneStream byla stránka, která je zavede do každé klíčové oblasti aplikace a poskytne jim důležité informace o stavu."

 

Použití Extensible Dimensionality & Analytic Blend

Společnost BDO používá rámec Extensible Dimensionality® společnosti OneStream, který umožňuje přizpůsobit různé úrovně podrobnosti mezi zachycením rozpočtu/předpovědi a skutečnými výkazy. Ta se používá napříč dimenzemi účtů, nákladových středisek a oddělení a poskytuje další granularitu pro výkaznictví a plánování napříč různými obchodními jednotkami – to vše v jediné aplikaci.

Společnost BDO byla jedním z prvních zákazníků, kteří využili funkce OneStream Analytic Blend k vykazování a analýze velkých objemů denních transakčních dat. Matt Spencer ze společnosti Finit vysvětluje: "Společnost BDO každou noc načte 10 milionů záznamů, které jsou v enginu OneStream Analytic Blend transformovány do 30 až 40 milionů řádků dat s více než 300 biliony průniků buněk. Po několika hodinách zpracování jsou tato data k dispozici uživatelům společnosti BDO prostřednictvím interaktivních ovládacích panelů."

 

Uvolnění potenciálu finanční organizace

Díky tomuto projektu má nyní tým BDO k dispozici spolehlivý a stabilní systém, který podporuje klíčové procesy plánování a reportování. Společnost BDO umožnila svým uživatelům věnovat více času analýze s přidanou hodnotou než údržbě systému. "Naši uživatelé jsou nadšeni, protože samoobslužné panely pro reportování jim umožňují zpracovávat informace tak, jak chtějí," řekl Calhoun. "To se týká široké škály informací, nejen finančních, ale také řízení zaměstnanců a zákazníků.

Díky důslednému používání systému OneStream nyní existuje přímá vazba mezi skutečnými hodnotami a rozpočtem, čímž odpadá nutnost přenášet data mezi různými systémy za účelem analýzy. Finanční tým společnosti BDO je velmi spokojen s vysokou úrovní zákaznické podpory a rychlostí reakce systému OneStream a interní vývojový tým je ochotnější přijímat návrhy na zlepšení.

 

Plány do budoucna

Společnost BDO dosáhla díky implementaci OneStream v krátké době mnoha úspěchů, ale možností je mnohem více. Tým v současné době zkoumá možnost využití systému OneStream pro průběžné předpovědi a také různých řešení MarketPlace, jako jsou například odsouhlasení účtů a prediktivní analýza.

 

O implementačním partnerovi

Ve společnosti Finit věříme, že vytváření hodnoty začíná péčí o vaše nejlepší zájmy. Náš přístup a metodiky jsou založeny na obhajobě zájmů klienta – vaše cíle jsou i našimi cíli a náš projektový cyklus je koncipován tak, abychom po celou dobu působili jako poradci a obhájci. Metodika společnosti Finit pro celý životní cyklus implementace se zaměřuje na čtyři postupné fáze projektu, přičemž činnosti v oblasti infrastruktury, integrace a řízení projektu probíhají ve všech čtyřech fázích. Metodika designu společnosti Finit je procesem řemesla a spolupráce. Působíme jako váš obhájce tím, že jasně, podrobně a komplexně porozumíme vašim cílům.

Další informace najdete na adrese Finit.com.

 

O společnosti OneStream Software

Software OneStream představuje špičkovou jednotnou finanční platformu, která snižuje složitost finančních operací. OneStream uvolňuje potenciál finančního řízení sjednocením procesů řízení výkonnosti podniku (CPM), jako je plánování, rozpočtování a prognózování, finanční uzávěrka a konsolidace, výkaznictví a analytika, do jediného rozšiřitelného řešení. Poskytujeme podniku finanční a provozní informace, které podporují rychlejší a informovanější rozhodování. To vše v cloudové platformě navržené tak, aby se neustále vyvíjela spolu s vaším podnikáním a podle toho se rozšiřovala.

Platformu Intelligent Finance lze snadno rozšířit o více než 50 řešení z OneStream MarketPlace. Tyto soubory ke stažení
řešení jsou plně testována a optimalizována pro platformu OneStream. Jsou .
umožňují zákazníkům snadno rozšířit hodnotu jejich investic, aby vyhověli měnícím se finančním a provozním potřebám.

Laden Sie die Case Study herunter


Featured Posts

Arch Capital Group Conquers Account Reconciliations with OneStream
View Post
English – Exploring Value Realization with OneStream
View White Paper
English – The New CFO Imperative: Unifying ESG & Financial Reporting
View White Paper
English – Dresner Advisory 2022 Wisdom of Crowds® Enterprise Performance Management (EPM) Market Study
View Analyst Report

Get Started With a Personal Demo

Hundreds of organizations have made the leap from spreadsheets and legacy CPM applications to OneStream and never looked back. Join the revolution!