Webinar

Dlaczego to dobry moment na modernizację finansów i transformację biznesu?

Rozmowa o aktualnej sytuacji na polskim rynku z CFO Wojciechem Wierońskim

8 września 2022 

15:00 CET

Zarejestruj się teraz

W związku z szybko zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, organizacje powinny być lepiej wspierane przez działy finansowe.  Wiele czynników – w tym rosnąca presja ekonomiczna, niepokojące  wydarzenia na zewnętrz organizacji, licznie pojawiające się nowe technologie i rosnące wolumeny danych – stanowią wyzwanie dla wydajności organizacyjnej. Jednak te wewnętrzne i zewnętrzne czynniki stwarzają również możliwości dla działów finansowych, aby ponownie odkryć swoją rolę, zmodernizować finanse i pokonać rosnącą złożoność.

 

Rozwój w dzisiejszym środowisku biznesowym wymaga systemów finansowych, które pozwolą działom finansowym odgrywać jeszcze ważniejszą role w organizacjach. Podczas gdy starsze systemy finansowe, np. ERP nie zapewniają elastyczności i sprawności niezbędnej do podejmowania codziennych decyzji, nowoczesne rozwiązania CPM z powodzeniem wspierają efektywne planowanie, konsolidację, raportowanie i analitykę w ramach systemów i działów.

 

Podczas tego webinarium dowiesz się więcej o:

  • Oczami dyrektora finansowego: jak czynniki zewnętrzne wpływają na organizacje i ich zespoły finansowe oraz jak sobie z nimi radzić
  • Najlepsze praktyki, jak przyspieszyć transformację cyfrową i finansową
  • Dlaczego transformacja finansów ma kluczowe znaczenie dla uwolnienia zespołów finansowych od ręcznych i rozłącznych procesów,
  • Różnica między systemami ERP i EPM/CPM oraz wyzwania związane z podejściem SAP do rozwiązań CPM
  • Dlaczego nowoczesna zunifikowana platforma CPM, taka jak OneStream, jest niezbędna do pokonania złożoności w tym ciągle zmieniającym się środowisku

Gość specjalny

 

Wojciech Wieroński
Dyrektor Finansowy
MediaMarktSaturn Polska


Webinarium jest organizowane wspólnie z naszym partnerem wdrożeniowym Incube.